Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2012

Μακρύς ο δρόμος για τη σύνταξη - Τι αλλάζει στα όρια ηλικίας

Τη νέα χρονιά το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών συνεχίζει να αυξάνεται, πλησιάζοντας το αντίστοιχο των ανδρών, καθώς το 58ο έτος που απαιτείται για πλήρη σύνταξη αυξάνεται και πάει στο ...
59ο έτος, ενώ για τη μειωμένη σύνταξη το όριο ηλικίας των 56 ετών πάει τη νέα χρονιά στο 57ο έτος. Αναλυτικά:


-Γυναίκες με τουλάχιστον 10.000 ημέρες ασφάλισης: Οι απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης αυξάνονται από 1η Ιανουαρίου κατά 400 φτάνοντας τις 10.800. Η αύξηση θα συνεχιστεί μέχρι τη συμπλήρωση 12.000 ημερών ασφάλισης το 2015.


Για τη λήψη της μειωμένης σύνταξης, όπου το όριο ηλικίας των 56 ετών πάει τη νέα χρονιά στο 57ο έτος, εξακολουθεί να ισχύει η προϋπόθεση συμπλήρωσης 100 ημερών πραγματικής ασφάλισης κατ’ έτος την τελευταία 5ετία. Και σε αυτή την περίπτωση οι γυναίκες δικαιούνται είτε πλήρη είτε μειωμένη σύνταξη στο όριο ηλικίας και με τον χρόνο ασφάλισης όπως έχουν διαμορφωθεί κατά το έτος που συμπληρώνει τις 10.000 ημέρες ασφάλισης.


Κατά συνέπεια, η συγκεκριμένη ασφαλισμένη θα συνταξιοδοτηθεί με μειωμένη σύνταξη όταν συμπληρώσει 10.400 ημέρες ασφάλισης και το 56ο έτος της ηλικίας της και πλήρη με τη συμπλήρωση του 58ου. Για τη μειωμένη θα χρειάζονται επιπλέον 100 ημέρες ασφάλισης κάθε έτος τα τελευταία 5 έτη πριν από την υποβολή της αίτησης.


-Γυναίκες με 4.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων οι 3.600 στο καθεστώς των βαρέων: Τη νέα χρονιά οι γυναίκες ασφαλισμένες θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 4.500 ημέρες συνολικά, εκ των οποίων οι 3.600 τουλάχιστον στα βαρέα. Μάλιστα, 1.000 ημέρες εργασίας πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 13 χρόνια για να δικαιούνται οι γυναίκες σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος συμπλήρωσης του χρόνου αυτού.


-Μητέρες ανηλίκων τέκνων με 5.500 ημέρες ασφάλισης: Τη νέα χρονιά αυξάνεται το όριο ηλικίας τόσο για πλήρη όσο και για μειωμένη σύνταξη. Οι μητέρες θα πρέπει να συγκεντρώνουν αθροιστικά τις δύο απαραίτητες προϋποθέσεις της ύπαρξης ανήλικου τέκνου και της συμπλήρωσης των 5.500 ημερών ασφάλισης. Οι ασφαλισμένες αυτής της κατηγορίας δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους πλασματικούς χρόνους των τέκνων για θεμελίωση ως μητέρες ανηλίκων.


Ενδεικτικά αναφέρεται πως μητέρα που έχει 2 παιδιά, το ένα εκ των οποίων ανήλικο, και τη νέα χρονιά συμπληρώνει τις 5.500 ημέρες ασφάλισης, θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί οποτεδήποτε με πλήρη σύνταξη στο 60ό έτος ή στο 55ο με μειωμένη.


-Γυναίκες με τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης: Συνεχίζεται η σταδιακή εξομοίωση του ορίου ηλικίας των γυναικών με αυτό των αντρών για την πλήρη σύνταξη. Στόχος είναι σταδιακά η σύνταξη να καταβάλλεται και στις γυναίκες στο 65ο έτος. Ειδικότερα το 2012 το όριο ηλικίας για τις γυναίκες που έχουν 4.500 ημέρες ασφάλισης θα πάει στο 62ο έτος (από το 61ο έτος που είναι φέτος).


Όσον αφορά τη θεμελίωση, οι γυναίκες αυτής της κατηγορίας θα μπορούν να πάρουν πλήρη σύνταξη στο όριο ηλικίας, όπως αυτό διαμορφώνεται τη χρονιά που συμπληρώνουν το 60ό έτος. Έτσι ασφαλισμένη που συμπληρώνει το 60ό έτος της ηλικίας της και 4.500 ημέρες ασφάλισης το 2012, θα δικαιωθεί πλήρη σύνταξη γήρατος στο 62ο έτος της ηλικίας (δηλαδή ακολουθεί το όριο ηλικίας που ισχύει τη νέα χρονιά).


Επίσης, ανακαθορίζονται από 1η Ιανουαρίου τα όρια ηλικίας λήψης μειωμένης σύνταξης για τις ασφαλισμένες στο ΙΚΑ. Αρα γυναίκες που πραγματοποιούν 4.500 ημέρες ασφάλισης (εκ των οποίων 100 κατ’ έτος την προηγούμενη της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης πενταετία) θα δουν το όριο ηλικίας να αυξάνεται κατά δώδεκα μήνες τον χρόνο. Ειδικότερα το 2012 μειωμένη σύνταξη θα καταβάλλεται με 4.500 ημέρες ασφάλισης σε ηλικία 57 ετών.


Προσοχή: οι γυναίκες με τον ανωτέρω χρόνο ασφάλισης δικαιούνται μειωμένη σύνταξη στο όριο ηλικίας, όπως αυτό διαμορφώνεται τη χρονιά που συμπληρώνουν το 55ο έτος. Αναγκαία προϋπόθεση είναι να έχουν την προϋπόθεση των 100 ημερών ασφάλισης κατ’ έτος τα τελευταία 5 έτη πριν από τη συμπλήρωση του 55ου.


Στόχος τα σαράντα χρόνια ασφάλισης


Από τη νέα χρονιά σε όλα τα Ταμεία αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης έως πέντε πλασματικών ετών για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις διατάξεις που ισχύουν το 2012. Εδώ πρέπει να τονιστεί πως όσοι επιθυμούσαν να θεμελιώσουν ή θα επιδιώξουν στο μέλλον να θεμελιώσουν δικαίωμα με τις ισχύουσες διατάξεις (του 2011) μπορούν να εξαγοράσουν/ αναγνωρίσουν μόνο τέσσερα πλασματικά έτη.


Οι αλλαγές


-Άντρες με συμπληρωμένη 35ετία ασφάλισης: Ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης αυξάνεται κατά 300 ημέρες και έτσι από τη νέα χρονιά η «έξοδος» θα γίνεται με 11.100 ημέρες. Η αύξηση αυτή θα συνεχιστεί μέχρι το 2015, προκειμένου σταδιακά η συνταξιοδότηση να γίνεται με 40 χρόνια ασφάλισης.
Παρ’ όλα, αυτά ο ασφαλισμένος μπορεί να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τη συμπλήρωση 10.500 ημερών ασφάλισης. Επομένως, ο ασφαλισμένος που θα θεμελιώσει τη νέα χρονιά δικαίωμα θα αποχωρήσει όποτε συμπληρώσει 11.100 ημέρες ασφάλισης και το 59ο έτος.


-Άντρες με 10.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 7.500 στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων: Τη νέα χρονιά η «έξοδος» θα γίνεται σε ηλικία 56 ετών και 6 μηνών με πλήρη σύνταξη και 54 ετών και 6μηνών με μειωμένη.


Εξακολουθεί να ισχύει, όσον αφορά τη θεμελίωση, η προϋπόθεση που προβλέπει ότι από τις 10.500 ημέρες εργασίας οι 7.500 τουλάχιστον πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Έτσι ο ασφαλισμένος που το 2012 θα συμπληρώσει 10.500 ημέρες -εκ των οποίων 7.500 ημέρες στα βαρέα- θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με το όριο ηλικίας που θα ισχύει τότε.


-Άντρες με τουλάχιστον 10.000 ημέρες ασφάλισης: Τη νέα χρονιά πλήρης σύνταξη θα καταβάλλεται σε ηλικία 63 ετών και 6 μηνών. Όπως και σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις της θεμελίωσης, ο ασφαλισμένος θα δικαιούται σύνταξη στο όριο ηλικίας και με τον χρόνο ασφάλισης που διαμορφώνεται το 2012. Αναγκαία προϋπόθεση είναι κατά το έτος αυτό να συμπληρώνει τις 10.000 ημέρες ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος ασφάλισης που απαιτείται για συνταξιοδότηση παραμένει ίδιος.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...