Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2011

Ειδική εισφορα σε μισθωτούς: ποιοι θα πληρώσουν, πως θα παρακρατείται - Δείτε παραδείγματα

Πώς θα γίνει η παρακράτηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στους μισθούς των δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων, από 1 Ιανουαρίου; Πόσο μειώνεται το αφορολόγητο όριο για μισθωτούς από 1/1;...Από την 1η Ιανουαρίου, θα αρχίσει να εφαρμόζεται η αυξημένη μηνιαία παρακράτηση φόρου, λόγω της νέας φορολογικής κλίμακας με τη μείωση του αφορολόγητου ορίου στα 5.000 ευρώ, αλλά και η μηνιαία παρακράτηση της έκτακτης εισφοράς η οποία θα συνοδεύει μισθωτούς και συνταξιούχους με ετήσιο εισόδημα πάνω από 12.000 ευρώ έως -τουλάχιστον- τα τέλη του 2014.


Ο γγ του υπουργείου Οικονομικών Γ. Καπελέρης έστειλε προς τους εκκαθαριστές μισθοδοσίας την εγκύκλιο, στην οποία αναφέρεται αναλυτικά το πως θα γίνει η παρακράτηση και η οποία εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε μειώσεις των μηνιαίων αποδοχών κατά περίπου 30 ευρώ για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα με μηνιαίες αποδοχές 1.000 ευρώ και 35,3 ευρώ για δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους.


Για μηναίο εισόδημα 700 ευρώ η μηναία παρακράτηση θα αυξηθεί, μειώνοντας αντίστοιχα τις αποδοχές- κατά περίπου 20 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα και 24 ευρώ στο δημόσιο, ενώ για αποδοχές 1.400 ευρώ η αύξηση της μηνιαίας παρακράτησης φόρου και έκτακτης εισφοράς είναι της τάξεως των 37 και 44 ευρώ αντίστοιχα.


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ


α) Έστω ότι άγαμος μισθωτός του Δημοσίου ( για τον οποίο προβλέπεται αφορολόγητο ποσό 5.000 ευρώ) λαμβάνει για παράδειγμα καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.650 ευρώ (σταθερές για όλους τους μήνες του 2012), το Δεκέμβριο καθαρό δώρο Χριστουγέννων 450 ευρώ, τον Απρίλιο καθαρό δώρο Πάσχα 190 ευρώ και τον Ιούλιο καθαρό επίδομα αδείας 190 ευρώ. Ετήσιο καθαρό εισόδημα: 12*1.650=19.800 ευρώ Ετήσιος φόρος κλίμακας: 2.370 ευρώ


Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης: 2.370*1,5%=35,55 ευρώ


Φόρος που πρέπει να παρακρατείται κάθε μήνα:2.370-35,55=2.334,45/12=194,54 ευρώ


Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων: 194,54*(450/1.650)=53,06 ευρώ


Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου Πάσχα: 194,54*(190/1.650)=22,40 ευρώ


Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του επιδόματος αδείας: 194,54*(190/1.650)=22,40 ευρώ


Μηνιαία παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του N.3986/2011 Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα: 12*1.650=19.800 (1%) Συνεπώς, 1.650*1 %=16,50 ευρώ


Παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του N.3986/2011 κατά την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα: 12*1.650=19.800+450=20.250 (2%) Συνεπώς, 450*2%=9 ευρώ


Παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του N.3986/2011 κατά την καταβολή του δώρου Πάσχα Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα: 12*1.650=19.800+190=19.990 (1%) Συνεπώς, 190*1%=1,90 ευρώ


Παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του N.3986/2011 κατά την καταβολή του επιδόματος αδείας Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα: 12*1.650=19.800+190=19.990 (1%) Συνεπώς, 190*1%=1,90 ευρώ


β) Έστω ότι άγαμος μισθωτός του ιδιωτικού τομέα (για τον οποίο προβλέπεται αφορολόγητο ποσό 5.000 ευρώ και για τον οποίο το άθροισμα δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας ισοδυναμεί με δύο μισθούς) λαμβάνει για παράδειγμα καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.650 ευρώ (σταθερές για όλους τους μήνες του 2012), το Δεκέμβριο καθαρό δώρο Χριστουγέννων 1.650 ευρώ, τον Απρίλιο καθαρό δώρο Πάσχα 825 ευρώ και τον Ιούλιο καθαρό επίδομα αδείας 825 ευρώ. Ετήσιο καθαρό εισόδημα: 14*1.650=23.100 ευρώ Ετήσιος φόρος κλίμακας: 3.195 ευρώ


Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης: 3.195*1,5%=47,92 ευρώ


Φόρος που πρέπει να παρακρατείται κάθε μήνα:3.195-47,92=3.147,08/14=224,79 ευρώ


Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων: 3.147,08/14=224,79 ευρώ


Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου Πάσχα: 3.147,08/28=112,39 ευρώ


Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του επιδόματος αδείας: 3.147,08/28=112,39 ευρώ


Ποσά που πρέπει να παρακρατηθούν έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του N.3986/2011 Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα: 14*1.650=23.100 (2%) Συνεπώς:


Παρακράτηση κατά την καταβολή του μηνιαίου μισθού, 1.650*2%=33ευρώ Παρακράτηση κατά την καταβολή δώρου Χριστουγέννων, 1.650*2%=33ευρώ Παρακράτηση κατά την καταβολή δώρου Πάσχα,825*2%=16,50ευρώ


Παρακράτηση κατά την καταβολή επιδόματος αδείας,825*2%=16,50ευρώ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...