Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011

Κανόνι για την Puma Ελλάς ΑΕ

Αίτηση για την υπαγωγή της στη διαδικασία εξυγίανσης (στα πλαίσια του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) κατέθεσε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών η Puma Ελλάς ΑΕ. Όπως αναφέρει η...
εταιρεία σε ανακοίνωσή της, «η διαδικασία εξυγίανσης προσφέρει στην PUMA Ελλάς πλαίσιο προστασίας για τη διενέργεια διαπραγματεύσεων με τους πιστωτές της με στόχο την επίλυση των οικονομικών της προβλημάτων, τη διαφύλαξη της συνέχισης της εμπορικής της δραστηριότητας και την αποκατάσταση της επιχειρηματικής της ευρωστίας». Διευκρινίζει επίσης ότι η επιδείνωση των οικονομικών της οφείλεται σε ποινικά κολάσιμες πράξεις υπεξαίρεσης, πλαστογραφίας και απιστίας που προκύπτει ότι διαπράχθηκαν από μετόχους της μειοψηφίας και από τρία πρώην μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.


Οι ενέργειες αυτές, που αποκαλύφθηκαν τον Οκτώβριο του 2010, προκάλεσαν σημαντικό πρόβλημα ρευστότητας, «κλόνισαν το ταμειακό διαθέσιμο της εταιρείας και της προκάλεσαν τεράστια περιουσιακή βλάβη». Η εταιρεία υπέβαλε μήνυση κατά των φερομένων ως υπευθύνων τον Απρίλιο του 2011.


Σε απάντηση των αποκαλύψεων, η Puma προκάλεσε επίσης την άσκηση ενδελεχούς ελέγχου από ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο. Επίσης, εξελέγη αμέσως νέα διοίκηση που έχει ήδη αναλάβει την αναδιοργάνωση της εταιρίας με στόχο την οριστική της εξυγίανση, κρίσιμο βήμα για την οποία αποτελεί και η υποβληθείσα αίτηση.


«H εταιρεία είναι απολύτως ενήμερη στις υποχρεώσεις της προς τους εργαζομένους, Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία», καταλήγει η Puma Ελλάς στην ανακοίνωσή της.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...