Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011

Νέος φορέας για τα σκουπίδια

Ανοίγει ο δρόμος για τη διαχείριση των απορριμμάτων από ιδιώτες μετά την απόφαση του υφυπουργού εσωτερικών Πάρι Κουκουλόπουλου για τη σύσταση νέου φορέα διαχείρισης απορριμμάτων.


Ο νέος φορέας θα αντικαταστήσει τον...
Ενιαίο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Αττικής και θα αναλάβει να λειτουργεί τις νέες μονάδες διαχείρισης των σκουπιδιών.


Ο νέος φορέας θα είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και θα μετέχουν η Περιφέρεια Αττικής και οι 66 δήμοι της περιφέρειας.


Σκοπός του νέου φορέα με την ονομασία Ειδικός Διαβαθμικός Σύνδεσμος νομού Αττικής (ΕΣΔΝΑ) είναι η επεξεργασία, ανακύκλωση, η κατασκευή μονάδων και η αποκατάσταση των παράνομων χωματερών.


Πρόεδρος του νέου φορέα θα είναι ο περιφερειάρχης Αττικής ή κάποιος από τους αντιπεριφεριάρχες.


Το Διοικητικό Συμβούλιο του νέου Συνδέσμου θα αποτελείται από 60 μέλη. Με απόφαση του υφυπουργού Εσωτερικών θα καθορίζονται οι ετήσιες εισφορές των δήμων ενώ μέχρι να οριστεί η τιμή για τη διαχείριση των απορριμμάτων, μόνο για το 2012 το κόστος της επεξεργασίας θα είναι 45 ευρώ ο τόνος.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...