Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011

Τι ορίζει το άρθρο 11 του Συντάγματος για την παρουσία της Αστυνομίας στις δημόσιες συναθροίσεις

Το άρθρο 11 του Ισχύοντος Συντάγματος το οποίο ορίζει ότι:


« 1. Οι Ελληνες έχουν το δικαίωμα να συνέρχονται ήσυχα και χωρίς...
Όπλα.


2. Μόνο στις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις μπορεί να παρίσταται η αστυνομία. Οι υπαίθριες συναθροίσεις μπορούν να απαγορευτούν με αιτιολογημένη απόφαση της αστυνομικής αρχής, γενικά, αν εξαιτίας τους επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, σε ορισμένη δε περιοχή, αν απειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, όπως νόμος ορίζει.»


Ερμηνεία του άρθρου 11 του Ισχύοντος Συντάγματος:


Το άρθρο 11 του Συντάγματος, όντως λέει ότι στις δημόσιες συναθροίσεις, μπορούν να παρίστανται αστυνομικοί. Ο Καθηγητής της Νομικής Αθηνών, Ανδρέας Δημητρόπουλος, Συνταγματολόγος, ερμηνεύει το άρθρο 11 του Συντάγματος, ως εξής:


Το άρθρο 11 παρ. 2 Σ. λέει, ότι στις δημόσιες ανοικτές συναθροίσεις η παρουσία της αστυνομίας είναι κατά το Σύνταγμα δυνατή. Όμως η αστυνομική παρουσία θα πρέπει να έχει τέτοια μορφή, ώστε να μην παρεμποδίζει την άσκηση του δικαιώματος της συνάθροισης. Η αστυνομική παρουσία θα πρέπει να είναι φανερή, δηλαδή να γνωστοποιείται στους διοργανωτές και να πραγματοποιείται με ένστολους και όχι μυστικούς αστυνομικούς. Αστυνομική παρουσία δεν σημαίνει αστυνομική παρακολούθηση των συναθροίσεων. Δεν είναι επομένως επιτρεπτή η μαγνητοφώνηση, βιντεοσκόπηση, κλπ των συμμετεχόντων, η καταγραφή πληροφοριών, η διενέργεια άσκοπων ελέγχων που τείνουν να εκφοβίσουν τους συμμετέχοντες. Η παρουσία της αστυνομίας θα πρέπει να είναι διακριτική με φανερό σκοπό την εξασφάλιση της άσκησης του δικαιώματος του συνέρχεσθαι και όχι την παρεμπόδιση ή την ματαίωσή του. Τα λαμβανόμενα αστυνομικά μέτρα πρέπει να είναι ανάλογα των περιστάσεων και ελέγχονται βάσει της αρχής της αναλογικότητας. Έτσι λ.χ. δεν είναι σύμφωνη με το σύνταγμα η παρουσία σε μικρή και όχι επικίνδυνη συγκέντρωση η παρουσία ιδιαίτερα μεγάλης αστυνομικής δύναμης και μάλιστα με τέτοιο τρόπο που να εκφοβίζει τους συμμετέχοντες.


Με λίγα και απλά λόγια ο Καθηγητής λέει, ότι το άρθρο 11 παρ. 2 Σ., επιτρέπει μόνο τη φανερή αστυνομική παρουσία, και όχι την αστυνομική παρακολούθηση. Συνεπώς, δεν επιτρέπει την παρουσία αστυνομικών με πολιτικά στις δημόσιες συναθροίσεις. Διότι δεν είναι φανερή, αλλά μυστική. Και συνεπώς η παρουσία των αστυνομικών με πολιτικά στις δημόσιες συναθροίσεις είναι πέρα για πέρα ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...