Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

Προσφυγή 23 πανεπιστημίων στο ΣτΕ κατά του νόμου–πλαίσιο

Ειδικότερα στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο κατατέθηκαν δυο αιτήσεις ακυρότητας, η πρώτη σχετικά με την υπουργική απόφαση που θεσπίζει το εκλογικό σύστημα για την ανάδειξη των μελών των νέων Συμβουλίων Διοίκησης των ΑΕΙ και η δεύτερη σχετικά με την ...
υπουργική απόφαση που ρυθμίζει τα όσα αφορούν την ανάδειξη και τη συγκρότηση των οργάνων διοίκησης στα ΑΕΙ.


Σύμφωνα με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα το νέο εκλογικό σύστημα προσβάλει την αρχή της ισοδυναμίας της ψήφου καθιστώντας πρακτικά αδύνατο τον έλεγχο των αποτελεσμάτων από την εφορευτική επιτροπή, δεδομένου ότι η εξαγωγή γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση ειδικού λογισμικού. Κατά συνέπεια όπως υποστηρίζεται στην αίτηση ακύρωσης, δεν επιτρέπεται η δικαστική προστασία των θιγόμενων.


Παράλληλα, τα πανεπιστήμια υποστηρίζουν ότι οι διατάξεις του νέου Νόμου 4009/2011 που αφορούν τα πανεπιστημιακά όργανα προσβάλουν την συνταγματικώς κατοχυρωμένη αρχή της πλήρους αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ αλλά και την ακαδημαϊκή ελευθερία.


Μ εξαίρεση το ΤΕΙ Σερρών σε κανένα άλλο πανεπιστημιακό ίδρυμα δεν έχουν μέχρι στιγμής διεξαχθεί εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης. Η σχετική προθεσμία λήγει στις 15 Ιανουαρίου του 2012. Δεν είναι λίγοι οι πρυτάνεις ΑΕΙ που ζητούν αλλαγή-παράταση του χρονοδιαγράμματος προκειμένου να εκδικαστούν πρώτα οι σχετικές αιτήσεις αντισυνταγματικότητας στο ΣτΕ ώστε να μην υπάρξουν τετελεσμένα γεγονότα στο ενδιάμεσο.


Γι’ αυτόν τον λόγο αυτό θα ζητηθεί από τον πρόεδρο του ΣτΕ να εκδικαστούν οι αιτήσεις ακύρωσης, λόγω σπουδαιότητας, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...